ستاد مردمی حمایت از دکتر یحیی فوزی

هر نماینده ویا جریان سیاسی برای ارائه برنامه به منظور حل مشکلات کشور نیازمند سه بحث اولیه می باشد اولا اینکه چه تحلیلی از مشکلات موجود کشور دارد ؟واصولا وضع موجود را چگونه می بیند ؟ ثانیا چه ابزارهائی برای پیشبرد برنامه خود در مجلس دارد ؟ و ثالثا با توجه به این تحلیل از وضع موجود وریشه یابی مشکلات چه برنامه هائی را بعنوان اولویت کاری خود در مجلس آینده پیشنهاد می کند ؟

رشد اقتصادی ، عدالت اجتماعی ، تقویت حقوق و ارزشهای انسانی و اسلامی

الف-تحلیل مشکلات کشور


چاپ این صفحه

کشور ما با مشکلات مختلف اجتماعی , اقتصادی مواجه می باشد .وضعیت اقتصادی کشورعلیرغم تلاشهای مختلف مسئولان کشور از بیماری مزمن نجات نیافته وبخش مهمی از اقشار جامعه هنوز در زیر خط فقر زندگی می گذرانند ، تبعیض و مشکلات اقتصادی، گسترش بیکاری ،مشکلات اقتصادی،ضعف تولید و ضعف پوشش های تامین اجتماعی و.... در حال بیرون راندن ایمان از جامعه است که پیامبر فرمود : « کاد الفقر ان یکون کفرا » عرصه اجتماعی کشور از نا بهنجاریها ی گسترده ای همچون ضعف بنیان خانواده ، کاهش ازدواج ، رشد طلاق، افزایش کارتن خوابها ، افزایش تن فروشان و نابهنجاری های گسترده رنج می برد و در عرصه فرهنگی تقویت ارزشهای دینی و آرمانهای فرهنگی اسلام و انقلاب روند کندی بخود گرفته و وسبک زندگی اسلامی –ایرانی ما در قبال تهاجم فرهنگ مهاجم در موضع انفعال قرار گرفته است .که اکنون در شرائط جدید، زمینه برای سرعت بخشیدن به حل این مشکلاتی که برای دولت دکتر روحانی به ارث رسیده وطی دهه های گذشته در کشور تلمبار شده است فراهم آمده است . اما برای حل این مشکلات نیازمند تحلیل مناسب ودقیقی از ریشه این بحرانها در کشور می باشیم .ابتدا باید به این سوال در دوران پسا تحریم پاسخ دهیم که که چرا علیرغم تلاشهای دولتمردان و نمایندگان مجلس در ادوار گذشته، هنوز این مشکلات چهره جامعه اسلامی را تاریک و تیره نشان می دهد؟ وما که داعیه رهبری جهان را داشتیم اکنون در مقابله با این مشکلات داخلی ناتوان شده ودر موضع انفعال قرار گرفته ایم ؟ آیا ریشه همه این مشکلات راباید در تحریم جستجو کرد اگر این چنین است اکنون باید به زودی شاهد حل این مشکلات باشیم ؟ آیا ساختارهای موجود دست وپای مسئولان را برای حل مشکلات بسته اند یا اینکه بخشی از کارگزاران خود بخشی از علت مشکلات می باشند ؟ در واقع آیا ریشه این مشکلات ساختاری است یا ارادی ؟

ب- ریشه یابی مشکلات کشور


در خصوص ریشه یابی مشکلات می توان عوامل مختلفی را مطرح ساخت . و در واقع مجموعه ای از این عوامل در تعامل با یکدیگر این وضعیت را ایجاد کرده اند اما در این مجموعه از عوامل ، نقش عوامل مختلف متفاوت است .که باید به این اولویت ها توجه کرد بخشی از آن ریشه در بیرون از مرزها و بخش عمده ای ریشه در درون دارد . در باره عوامل بیرونی تأثیر گذار می توان از موج جهانی سازی در عرصه های مختلف اقتصاد ، فرهنگ و سیاست و همچنین برخی اقدامات مجامع بین المللی و کشورهای قدرتمند نام برد که نمونه بارز آن همین بحث تحریم ها علیه ایران بود که قدم مؤثر در حل آن بر داشته شد اما بهر حال ما با موج جهانی سازی مواجه ایم و تأثیرات آن را نمی توان بر سیاست ها و روند ها در کشور نادیده گرفت ونیازمند اتخاذ راهکارهای هوشمندانه در مواجهه با آن در عرصه های مختلف می باشیم . اما ریشه بخش عمده ای از مشکلات را باید در داخل جستجو کرد که این عوامل در گفتمان های سیاسی ،در فرهنگ سیاسی ، اقدامات کار گزاران و ساختار ها و قوانین و نظارت ها تجلی می یابند که برای هربخش باید به آسیب شناسی عالمانه اقدام کرد وراهکار اصلاحی برای آن رابا اراده محکم سیاسی به پیش برد

ج-نقش مجلس در حل مشکلات


اما در این میان مجلس نقش مهمی در رفع این موانع می تواند ایفا کند . اصولا ً وظیفه مجلس قانونگذاری ، بر نامه ریزی های میان مدت برای کشور و نظارت بر همه امور کشور می باشد و در واقع مجلس در رأس امور است که با حضور کارشناسان توانمند در مجلس می توان کمک مهمی به این امر کرد . بر این اساس نماینده مجلس باید از یکسو از آگاهی و تخصص لازم بر خوردار باشد و از سوی دیگر نگاهی کلان و جامع نگر به مسائل ایران داشته باشد تا بتواند در این عرصه فارغ از پرداختن به حواشی به رشد و توسعه کشور و و پیشبرد امور کمک نماید تا قوانین موجود از جامعیت لازم در ایجاد هماهنگی بر بخشهای مختلف برخوردار باشند اصولا زیرا فقدان جامع نگری در تدوین قوانین صدمات مهمی را به کشور زده است که رفع این مشکل با حضور نیروهای توانمند فکری و مستقل و پاک دست در مجلس امکان پذیر است از سوی دیگر بخش عمده ای از ضعف مدیریت ها و فشار های ناشی از آنها در ضعف نظارت ریشه دارد که یکی از آنها عدم استفاده از ظرفیت وظائف مجلس و ساختارهای نظارتی آن است که اگر آنها درست عمل کنند می تواند نقش بسیار مهمی در حل این مشکلات داشته باشد در واقع نظارت در کنار قانون گزار ی کارآمد دو وظیفه مهم مجلس است که اگر بدرستی اعمال گردد می تواند تأثیر ات مهمی در حل مشکلات کشور داشته باشد .

د- ابزارهای پیشبرد برنامه ها در مجلس


حال سوال این است که آیا نمایندگان در مجلس قدرت پیشبرد اهداف خود رادارند ؟ آیا آنها می توانند وعده هائی را به مردم بدهند ؟ اگر چنین است آنها با استفاده از چه ابزارهائی می توانند برنامه های خود را به پیش ببرند ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت توجه به ساختار مجلس در نظام تصمیم گیری در جمهوری اسلامی بخوبی می تواند جایگاه مجلس را مشخص کند .نمایندگان در مجلس شورای اسلامی از اختیارات وسیعی برخودارند آنها می توانند با پیشنهاد قوانین جدید واصلاح قوانین قبلی وهمچنین اعمال نظرات خود در برنامه های توسعه کشور اهداف خود را به پیش ببرند بعلاوه مجلس دارای نهادهای نظارتی مهمی است که بر مراکز مختلف اجرائی وحتی قضائی نظارت می کند ونمایندگان می توانند در مورد هر مسئله ای در کشور سوال کنند ومسئولان موظف به پاسخ گوئی به آنان می باشند نمایندگان می توانند وزرا را استیضاح کنند ویا سوالات خود را از آنان مطرح سازن آنان همچنین از تریبون مجلس می توانند نقطه نظرات خود را مطرح ساخته وفرهنگ عمومی را تحت تاثیر مباحث خود قرار دهند بنابر این به قول امام خمینی مجلس در راس امور است وبا استفاده از این ابزارها می توان اهداف وبرنامه های مورد نظر نمایندگان را در راستای پیشبرد منافع ملی ومصالح مردم پیش برد .

بالای صفحه


هـ - برنامه های اینجانب برای حل مهمترین مشکلات کشور و به صورت خاص مشکلات شهر تهران وحومه

چاپ این صفحه

با توجه به تحلیل مذکوراز مشکلات کشور وریشه های آن، اینجانب در مجلس دهم تلاش خواهم کرد با استفاده از ابزارهای مزکور اهداف زیر را بعنوان اولویت های کاری در مجلس به پیش ببرم که آنها را در چند بخش ارائه میکنم :

1- برنامه ها ی اقتصادی

-کاهش فشار بر تولید کنندگان ورفع قوانین دست وپا گیر برای تولید ورفع موانع رکود در کارگاههای راکد در کشور
-حمایت از کار آفرینان وشرکت های دانش بنیان
-حمایت از کارگاه های کوچک ووام های خود اشتغالی
-گسترش وتعمیق چتر تامین اجتماعی برای همه اقشار جامعه از جمله بیمه بیکاری ،پوشش تامین اجتماعی ،مشاغل آزاد وتغییر ساختاری سازمان تامین اجتماعی وسازمانهای بیمه ای دیگر در کشور برای افزایش کارامدی آن ،
-افزایش یارانه ها برای اقشار نیازمند وآسیب پذیر
-افزایش وام وتسهیلات ازدواج
اعطا مسکن اجاره به شرط تملیک به خانه اولی ها
- تلاش برای رفع مشکلات معیشتی ورفاهی فرهنگیان و ارتقاء جایگاه فرهنگیان در جامعه با دقت کافی و دقیق در انتخاب سکاندار وزارت خانه
-توجه ویژه به مشکلات معیشتی ورفاهی دانشگاهیان واعضائ هیات علمی وکارمندان
-رفع انحصار در عرصه اقتصاد کشور وکاهش تعرفه ها برای ایجاد رقابت وبهبود کیفیت کالاهای داخلی
-تقویت واستقلال وافزایش نفوذ موسسه استاندارد در کشور به منظور ارتقا کیفیت محصولات واحقاق حق مصرف کننده
-حل مشکلات مسکن مهر

2-برنامه های فرهنگی –اجتماعی ،علمی

-تصویب قوانین در راستای حمایت از نهاد خانواده مانند حمایت از زنان خانه دار ودارای فرزند زیر 15 سال با برقراری مستمری وتقویت تامین اجتماعی وکار پاره وقت
- تصویب قوانین بمنظور تقویت دینداری واخلاق ومعنویت وتقویت نهادهای مردمی مرتبط با این هدف
-بهبود حمل ونقل عمومی وارزان در تهران وحمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در این راستا
-حمایت از تقویت واستقلال مطبوعات به عنوان ابزارهای مهم امر به معروف ونظارت عمومی
-گسترش وتقویت مساجد ومحافل مذهبی در تهران
-حمایت از گسترش فضا های سبز در تهران مخصوصا در مناطق پر جمعیت
-توجه ویژه به محیط زیست مخصوصا آلودگی هوای تهران
-ساماندهی ساخت وسازهای بی ضابطه در تهران
-در نظر گرفتن در صدی از در امد شهرداری ها برای ساخت مدارس ومجتمع های فرهنگی در شهر تهران
-حمایت از اقدامات وزارت بهداشت در گسترش امکانات بهداشتی ارزان قیمت به صورت متوازن در تمامی مناطق تهران وحومه
- توسعه ورزشی مخصوصا ً برای بانوان و دختران
- توسعه استفاده از وسایل نقلیه هیبریدی ،برقی و دوچرخه
- توسعه توریسم شهری و تاریخی و فرهنگی و مذهبی
- حمایت از زنان بی سر پرست و بد سر پرست
- تمرکز زدایی باایجاد امکانات لازم در شهر های کوچک ، اعم از اشتغال ، مسکن ، تسهیلات رفاهی ، رفاهی ، خدماتی ، بهداشتی به منظور جلوگیری از مهاجرت بی رویه به مراکز استان ها علی الخصوص پایتخت

3-برنامه های سیاسی داخلی

تصویب قوانین در راستای انسجام بخشی به مدیریت مشکلات مهم کشور مانند آلودگی هوا ، بحرانهای اجتماعی مانند اعتیاد ،ناامنی اجتماعی وفرهنگی ،قاچاق ، کارتن خوابی ،تن فروشی و.........
- تصویب قوانین در راستای تقویت نهادهای نظارتی برای جلوگیری از فساد ،رانت ،وسو استفاده های مالی
-تعمیق مردمسالاری دینی با تقویت احزاب وتشکل های شناسنامه دار
-تقویت نهادهای مردمی ومدنی عام المنفعه در عرصه های مختلف

4-برنامه های سیاسی خارجی

-حمایت از برجام وپیگیری آن
-حمایت از تقویت گسترش روابط با همه کشورهای جهان بجز رژیم اشغالگر صهیونیستی
-حمایت از ایجاد صلح ومبارزه با افراطی گری در منطقه وتلاش برای حل مسالمت آمیز بحران های منطقه ای
-حمایت از پایان در گیری ها در یمن وسوریه بر اساس آرا مردم

بالای صفحه

سوابق اجرایی

چاپ این صفحه

- سوابق اجرائی و همکاری ها
-رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی
-معاون آموزشی پژوهشکده امام خمینی وانقلاب اسلامی
-معاون پژوهشی پژوهشکده امام خمینی وانقلاب اسلامی
-مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
-سردبیر فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام
-عضو کمیته علمی جشنواره بین المللی فارابی
- عضو هيأت تحريريه چندین نشریه شامل :پژوهشنامه دانشكده علوم انساني دانشگاه بين‏المللي امام خمينی ،عضو هيأت تحریریه فصلنامه علمی –پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی،-عضو هيأت تحريريه فصلنامه مطالعات جامعه شناسی جهان اسلام،.-عضو هيأت تحريريه فصلنامه مطالعات جهان اسلام
-عضو انجمن علمی علوم سیاسی ایران،-عضوهیات مدیره انجمن علمی انقلاب اسلامی،
-حضور در جبهه های جنگ حدود سه سال ونیم
-همکاری با جهاد دانشگاهی

بالای صفحه